Twoje potrzeby są naszym doświadczeniem

Dowiedz się o nas więcej

Dołącz do naszego zespołu

Zaplanujmy spotkanie

Dynamiczny rozwój oraz wszechstronna obsługa. To właśnie tymi atrybutami na codzień zarażamy swoich klientów podczas stałej współpracy.

czytaj więcej

Jakie wyglądały nasze początki? Jaką pozycję zajmujemy dziś na rynku po 10 latach naszej działalności? Dowiedz się czym się zajmujemy oraz jak pracujemy.

czytaj więcej

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy stawiają na ciągły rozwój przy wieloletnim doświadczeniu. Chcesz uczyć się od najlepszych? Dołącz do nas!

aplikuj

Już nie możemy się doczekać kontaktu z Tobą! Wypełnij przyjazny formularz kontaktowy i daj nam chwilę na odpowiedź.

skontaktuj się

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO
W związku z prowadzoną współpracą oraz mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przesyłamy następujące informacje związane z przetwarzaniem przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o tym w jakim celu i w jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest AG TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2B, NIP 713-309-30-85, REGON 365741268, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644464, prowadzonego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,
- art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych,
- art. 6 ust 1 lit f RODO który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ LUB PAŃSTWA TRZECIEGO
Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne oraz usługi ajencyjne, marketingowe i sprzedażowe.

DOSTĘP DO DANYCH
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Bądźmy w kontakcie


location

AG TECHNIK Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 2B, 24-200 Bełżyce
REGON 365741268
NIP 7133093085


location

tel./fax.: 81 517 33 25
e-mail: info@agtechnik.pl

Anna Baranowska
Tel. 600 29 33 11
e-mail: a.baranowska@agtechnik.pl

Maria Wirkijowska
Tel. 664 460 747
e-mail: m.wirkijowska@agtechnik.pl

Iwona Jakubczyk
Tel. 539 540 667
e-mail: i.jakubczyk@agtechnik.pl

 


Doradcy Techniczno–Handlowi

Grzegorz Baranowski
tel. kom.: 600 443 304
e-mail: g.baranowski@agtechnik.pl

Piotr Potakiewicz
tel. kom.: 664 460 710
e-mail: p.potakiewicz@agtechnik.pl

Łukasz Chlebicki
tel. kom.: 532 878 822
e-mail: l.chlebicki@agtechnik.pl

Wróć